free html templates


תדלוק פשוט

חברת תדלוק פשוט מספקת פלטפורמת תדלוק מתוך הרכב ללא התקנה ברכב וללא צורך באינטגרציה בתחנה באמצעות יישומון לאנדרואיד ולאייפון

על פי תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976 שתוקנו בשנת התשס"ה-2005, 42א. איסורים בתחנת תדלוק ציבורית
לא ישתמש אדם מחוץ לרכב בטלפון נייד
עבירה שדינה קנס עד 14,400₪

הפתרונות הקיימים מעודדים יציאה מהרכב עם הטלפון לצורך העתקת הקוד במסך המשאבה

מכיוון שפעולת התדלוק היא יום יומית, הן הלקוח והן חברת הדלק נהנים מיתרונות ייחודיים הלקוח נהנה מחווית תדלוק פשוטה ונוחה, הנחות, הצעות למוצרים ומעקב אחר היסטוריית התדלוקים
חברת הדלק נהנית מפלטפורמת שיווק ישירה ללקוח הפוגשת אותו לפחות פעמיים בשבוע

כתובת

טללים 1, טללים
8554500

צור קשר

office@simplerefueling.com :דוא"ל
משרד: 08-6552881 

קישורים

Download for Android
Download for iPhone